แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 380
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ตามหลักสูตร “ผู้ให้บริการผลิตสื่อ CS04 ” (การผลิตสื่อการสอน) เขียนโดย Super User 707
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ตามหลักสูตร “ผู้ให้บริการผลิตสื่อ CS04 ” (การผลิตสื่อ CAI) เขียนโดย Super User 681
วันคนพิการสากล “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เขียนโดย Super User 605
รับตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 639
ตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 เขียนโดย Super User 643
วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทักษะด้านการบริการให้ความ ช่วยเหลือแก่คนพิการเบื้องต้น” และ “ทักษะการใช้รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) เบื้องต้น” เขียนโดย Super User 652
ปันรัก...ปันน้ำใจให้กับเด็กพิการ เขียนโดย Super User 732
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร (อำเภอเมือง) เขียนโดย Super User 896
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เขียนโดย Super User 779
English French German Italian Portuguese Russian Spanish