แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ศกศ.พจ. เรื่อง การขายครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย Super User 89
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (14 11 66) เขียนโดย Super User 159
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน (10 11 66) เขียนโดย Super User 744
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (3 11 66) เขียนโดย Super User 1135
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 147
เปิดรับสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 422
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (13 5 65) เขียนโดย Super User 823
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (2 พ.ค. 65) เขียนโดย Super User 804
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตรจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร) เขียนโดย Super User 337
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (13 1 65) เขียนโดย Super User 389
English French German Italian Portuguese Russian Spanish