ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง

(ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร)

 

 

 

 

 

Download เอกสารแนบ

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-990-413 โทรสาร 056-990-412 จามวันและเวลาราชการ