ระกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้าง

(ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร)

235258

            ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวเพื่อประเมินสมรรถนะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ตามวันและเวลาราชการ

โทร. 056-990-413

โทรสาร. 056-990-412