ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (12 1 65)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

235258

 

 

        ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวเพื่อประเมินสมรรถนะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ตามวันและเวลาราชการ

โทร. 056-990-413

โทรสาร. 056-990-412