ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (13 1 65)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

…………………………………………..

          ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มกราคม 2565

Image 557

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-990-413 โทรสาร 056-990-412 ตามวันและเวลาราชการ