ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (2 พ.ค. 65)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

         

       ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัคร

 

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

 

 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

ระหว่างวันที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตามเวลา

 

ราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 6600

 

โทรศัพท์056-990-413 โทรสาร 056-990-412 ตามวันและเวลาราชการ