รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (3 11 66)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหา และเลือกสรรเป็น

 

พนักงานราชการทั่วไป

         

       ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ประสงค์

 

จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

 

ราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งกลุ่มบริหารงาน

 

ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการ 

 

วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

วิชาเอกศิลปะ / ศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

 

วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

ระหว่างวันที่ วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2566 ตามเวลา

 

ราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

 

โทรศัพท์056-990-413 โทรสาร 056-990-412 ตามวันและ

เวลาราชการ