ติดต่อเรา

2             

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  ที่ตั้ง ๒๗/๑๔๔   หมู่ที่ – ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ – ๙๙๐-๔๑๓   

หมายเลขโทรสาร ๐๕๖ – ๙๙๐-๔๑๒

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website www.spcph.go.th 

 

Map