ศกศ.พจ.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- งานวิจัย

- บทความทางวิชาการ

 

 

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

OBEC

obec

logo sss2

khunpoom

WAFCAT

wiriya

eoffice

สถิติผู้เยี่ยมชม

143597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
65
255
142236
255
4532
143597

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-10-03 11:25:26

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

1. ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวลดพฤติกรรมซ้ำๆ ของผู้เรียนออทิสติก ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการดงเจริญ ผู้วิจัย นางกาญจนา   จันทอุปรี

2. ผลของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย นางสาววราภรณ์   นาพิลาด

3. ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการแต่งกายของนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ผู้วิจัย นายอัครเดช   ขาวหล้า

4. การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการตะพานหิน ผู้วิจัย นางสาวชมพู   ภูสีนวน

5. การใช้ชุดกิจกรรมการร้อยลูกปัด และเทคนิคการเสริมแรงทางบวกต่อการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรมของเด็กออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวชัชชานาถ   อินสองใจ

 

 

 

6. การศึกษาความสามารถในการเรียน ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ผู้วิจัย นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี 

 

 

 

7. การศึกษาผลของการใช้สื่อกระดานจับลูกกลิ้งที่มีผลต่อช่วงความสนใจในเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นายสรจักร   นิลเกตุ

8. การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อลดภาวะน้ำลายไหลของนักเรียนห้องออทิสติก 1 ผู้วิจัย นางสาวกฤติกา   แก้วประภา

9. การประยุกต์ใช้เทคนิค Neurodevelopmental Treatment (NDT) ต่อความสามารถการทรงตัวในท่ายืนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นายฉัตรนัยน์   พุฒฟัก

10. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมจับคู่สี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สี ในนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  หน่วยบริการวังทรายพูน ผู้วิจัย นางสาวพิชชาภา   เพชระบูรณิน

11. การศึกษาผลของการใช้ผ้ายืดต่อการลงน้ำหนักเท้าของนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการบึงนาราง ผู้วิจัย นางสาวจิตติพร   ชัยชนะวงศา

12. ผลการใช้สื่อฝึกติด–แกะกระดุม เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  ด้านการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ศูนย์การศึกษาพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นางปริมล   คงดี

13. ผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกายของเราที่มีต่อความสามารถการบอกส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางนิศากร   หาดจันทร์

14. ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการทับคล้อ ผู้วิจัย นายนฤทธิ์   นาครัตน์

15. การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับชั้นเตรียมความพร้อมจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ผู้วิจัย นางสาวอนุศรา   แบนอภัย

16. การใช้ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรหน่วยบริการสามง่าม ผู้วิจัย นางสาวพัชนันท์   พิทธยะพงษ์

17. ผลการใช้ชุดอุปกรณ์การใช้มือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์   แจ่มจันทร์

18. ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจำนวนนับ 1-10 เสริมทักษะเรื่องจำนวนนับสำหรับนักเรียนบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นางสาวตฤณธณ คงสมพัฒ 

19. การจับคู่บัตรภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อวัยวะร่างกายภายนอกในกลุ่มนักเรียนออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวสุพรรษา   ใจทน

20. ผลการใช้กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาทักษะ กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวจิราภรณ์   วงษ์สวัสดิ์

21. การพัฒนาเด็กหญิงพนัชกร อ่อนโยน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการบางมูลนาก ผู้วิจัย นางสาวประภากร   พึ่งสลุด

22. การใช้ชุดกิจกรรมเสื้อกั๊กน้ำหนักเพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวกนกวรรณ   วรรณราช

23. ศึกษาผลของการใช้ลูกประคบสมุนไพรต่อการเปลี่ยนแปลงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในนักเรียนสมองพิการ ผู้วิจัย นายวิศรัณน์   พันธ์งอก

24. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวปัทมา   แก้วสว่าง

25. ผลทันทีของการพัฒนาความสามารถของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยอุปกรณ์โรลเลอร์ประยุกต์ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ผู้วิจัย นางสาวกัลย์สุดา   ศรีสังข์

26. การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การบอกเวลากลางวันกลางคืน สำหรับนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการตะพานหิน โดยใช้ชุดการสอน ผู้วิจัย นางสาวมยุรัตน์   ปัญญาอินทร์

27. การใช้“Basic Movement” ต่อระยะเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางสาววณิชชา   จุฑาคุปต์

28. ผลการใช้กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้วิจัย นางสาววรัญญา   จุลระกะ

29. การศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ โดยใช้ชุดฝึกการเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางสาวเปมิกา   อินทรชื่น

30. การใช้ชุดกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ชนก   เขียวเขิน

31. การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้บัตรภาพ ผู้วิจัย นางสาวเกศรา   นาคพรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

 

 

IMG 4685

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

QR code 

IMG 4695

 

คลังความรู้ออนไลน์

ข่าวกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำจังหวัดพิจิตร

ข่าวประกาศสอบ

ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

1. ผอ1

นายวิทยา  นุ่นโฉม

 

ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดพิจิตร

28. รองแยม 

 

นางสาวชลธิชา  เปรมปรี

 

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดพิจิตร

สมัครเรียนออนไลน์

 

 

bn1

 

ปฏิทินกิจกรรม

October 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
joomla social media module